Dlaczego warto stosować pokrowce antyroztoczowe?

 

 

Pokrowce Pristine uniemożliwiają wydostanie się potencjalnych alergenów NA ZEWNĄTRZ, przez co
znacznie redukują obecność alergenów w bezpośrednim środowisku skóry oraz we wdychanym podczas snu powietrzu. Poniższy schemat pokazuje jak stosować pokrowce.

Jak stosować

Roztocza kurzu domowego odgrywają dużą rolę w patomechaniźmie chorób alergicznych, a szczególnie dermatophagoides pteronyssinus (D.p) i dermatophagoides farinae (D.f). Ważne jest, że alergeny Der p I i Der f I oraz Der p II i Der f II są niemal homologiczne pod względem sekwencji aminokwasów i wykazują krzyżową reaktywność z przeciwciałami IgE.

Wykazano wiele dowodów na udział roztoczy kurzu domowego w patogenezie AZS, m.in. dodatnie wyniki skórnych testów punktowych, obecność asIgE w surowicy krwi chorych, dodatnie wyniki testów naskórkowych, obecność krążących antygenowo swoistych limfocytów T w surowicy krwi i osiadłych w skórze, obecność alergenów roztocza na powierzchni KL, jak tez poprawę stanu klinicznego chorych po zmniejszeniu ekspozycji na alergeny roztocza.

Źródło: "Postępowanie diagnostyczno-profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry - Konsensus grupy roboczej specjalistów krajowych ds. dermatologii i wenerologii oraz alergologii" Postepy Dermatologii i Alergologii XXI; 2004/6

 

Poza roztoczami, w naszych łóżkach są grzyby i pleśń. Badania naukowe opublikowane w czasopiśmie Allergy (2006: 140-142), jednym z najwazniejszych czasopism alergologicznych, wykazało, że w materacach i poduszkach znajduje się wiele gatunków grzybów, z których niektóre, jak Aspergillus fumigatus, stanowia ważny czynnik drażniący dla dróg oddechowych i mogą być przyczyną alergii oraz innych chorób. Badanie wykazało również, że obecność grzybów w łóżkach pacjentów cierpiących na astmę i katar pogarsza obraz kliniczny, rokowanie i zaostrza stan zapalny. Dzięki czynnikowi przeciwdrobnoustrojowemu AEM 5772/5 związanemu na trwale z włóknami pokrowca, produkty te są jedynymi mogącymi skutecznie przeciwdziałać rozwojowi tych mikroorganizmów